Συμπεριφορά στο Διαδίκτυο

  Οι νόμοι ισχύουν και στο Διαδίκτυο

  Πνευματικά δικαιώματα

  Σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών

Οι νόμοι ισχύουν και στο Διαδίκτυο


Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο Διαδίκτυο;
Το Διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος. Όταν είστε συνδεδεμένοι θα πρέπει να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως πρέπει να ακολουθείτε τον ΚΟΚ όταν οδηγείτε.

Οι νόμοι ισχύουν και στο Διαδίκτυο
Αν και το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας θεσπίστηκε πριν εξαπλωθεί ευρέως το Διαδίκτυο, οι νόμοι ισχύουν και εκεί. Ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο.

Το Διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες άνευ προηγουμένου για ελεύθερη επικοινωνία, αλλά ενέχει και ευθύνες. Για παράδειγμα, είστε συνεχώς υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα της δικής σας διαδικτυακής τοποθεσίας και όσων δημοσιεύονται σε αυτήν.

Πνευματικά δικαιώματα


Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τον τρόπο που εφαρμόζετε μια ιδέα, αλλά όχι και την ίδια την ιδέα. Η αντιγραφή υλικού από το Διαδίκτυο για προσωπική χρήση επιτρέπεται, αλλά η προβολή του υλικού αυτού ως δικού σας απαγορεύεται. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε το υλικό για να φτιάξετε μια δική σας παρουσίαση, θα πρέπει να αναφέρετε την πηγή του.

Η προώθηση παράνομου υλικού (όπως παράνομα αντίγραφα ταινιών ή αρχείων μουσικής που διατίθενται μέσω διομότιμων (peer-to-peer) δικτύων) είναι παράνομη.

Η αντιγραφή λογισμικού ή βάσεων δεδομένων για τα οποία απαιτείται άδεια απαγορεύεται, ακόμα και για προσωπική χρήση.

Η χρήση υλικού χωρίς έγκριση ενδέχεται να επισύρει οικονομικές αξιώσεις για βλάβες και να έχει και άλλες νομικές συνέπειες.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα:
Το Διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος. Όταν είστε συνδεδεμένοι πρέπει να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως πρέπει να ακολουθείτε τον ΚΟΚ όταν οδηγείτε.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα:
http://www.opi.gr

Σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών


Να θυμάστε
Όταν δημοσιεύετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να τις ελέγχετε και ενδέχεται να μην μπορέσετε ποτέ να διαγράψετε όλα τους τα αντίγραφα.

Να ελέγχετε
Φροντίστε να γνωρίζετε πάντοτε σε ποιον δίνετε πληροφορίες και να κατανοείτε για ποιον σκοπό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Να σκέφτεστε
Είναι λογικό να δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας τα προσωπικά σας στοιχεία αν δεν είστε βέβαιοι για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν;

Σημείωση
Τα ονόματα των μαθητών, οι φωτογραφίες τους και οι άλλες προσωπικές τους πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του σχολείου μπορούν να δημοσιευθούν μόνον στη διαδικτυακή τοποθεσία του σχολείου, με τη συναίνεση των μαθητών και των γονέων τους.