Οι ηλεκτρονικές συζητήσεις είναι δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών. Στις ηλεκτρονικά δωμάτια συνομιλίας υπάρχει πάντοτε κάποιος να μιλήσει μαζί τους. Οι ηλεκτρονικές συνομιλίες μπορούν να είναι διασκεδαστικές και ασφαλείς, αρκεί να γνωρίζετε πώς να προστατευτείτε. Προτού τα παιδιά σας αρχίσουν να συνομιλούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται σε κάτι τέτοιο και να έχουν κατανοήσει πλήρως πώς πρέπει να συνδιαλέγονται με τους άλλους ώστε να προστατεύουν την ταυτότητά τους. Αυτή η ενότητα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με διαφόρους τύπους επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία, η Αναμετάδοση συνομιλιών μέσω Διαδικτύου (IRC) και το πρόγραμμα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων

  Τα ψευδώνυμα προσφέρουν προστασία

  Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί

  Προσωπικό απόρρητο - τι πρέπει να αναφέρετε σχετικά με τον εαυτό σας και τι όχι;

  Να θυμάστε


Τα ψευδώνυμα προσφέρουν προστασία
Συχνά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα στο Διαδίκτυο, προκειμένου να προστατεύσουν την πραγματική τους ταυτότητα. Η συνομιλία με ψευδώνυμο είναι ασφαλής: δεν μπορεί κανείς να σας εντοπίσει, εκτός αν αποκαλύψετε εσείς τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Ωστόσο, αυτή η ανωνυμία πολλές φορές επιτρέπει στους χρήστες να φέρονται και να εκφράζονται ανάρμοστα. Στις ομάδες συνομιλίας συχνά συμμετέχουν ομάδες τακτικών χρηστών.


Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί
Προκειμένου να συμμετέχουν σε συνομιλίες μέσω Διαδικτύου, οι χρήστες συχνά πρέπει να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ ή ταυτότητα. Αυτό σημαίνει μια περιγραφή του χρήστη, π.χ. το αναγνωριστικό ή το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται στη συνομιλία. Τα προφίλ συνήθως προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης έτσι ώστε κανένας χρήστης να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητα των άλλων. Συνετό είναι να κρατάτε τον κωδικό πρόσβασής σας μυστικό συνεχώς.


Προσωπικό απόρρητο - τι πρέπει να αναφέρετε σχετικά με τον εαυτό σας και τι όχι;
Οι συνομιλίες μέσω Διαδικτύου είναι για τα παιδιά ένας τρόπος να μιλούν με άλλα παιδιά και να κάνουν νέους φίλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους. Οι προσωπικές πληροφορίες, που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα ενός παιδιού ή οι πληροφορίες επικοινωνίας (πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου) δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται μέσω Διαδικτύου. Η προστασία του απορρήτου μέσω Διαδικτύου επίσης απαιτεί να κατανοήσει ο χρήστης με ποιούς τρόπους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα δώσει. Ένας άνθρωπος μπορεί να αναγνωριστεί ακόμα και με συνδυασμό των διαφόρων ειδών πληροφοριών που θα δώσει, π.χ. το όνομα του σχολείου, τον αθλητικό σύλλογο, την περιοχή όπου ζει κ.λπ.).

Προσέχετε σε ποιον αποκαλύπτετε τις πληροφορίες επικοινωνίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Οι φωτογραφίες που στέλνετε ή τα προσωπικά στοιχεία που αποκαλύπτετε σε έναν ξένο ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμα σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου. Τα ηλεκτρονικά ημερολόγια μπορεί να δημοσιεύονται στο κοινό και να υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωστούν για πολλά χρόνια. Όταν δημοσιεύσετε ένα κείμενο ή μια φωτογραφία στο Διαδίκτυο, χάνετε τον έλεγχό του. Μπορεί να αντιγραφεί εύκολα σε πολλά διαφορετικά σημεία και να μην μπορέσετε ποτέ να το διαγράψετε πλήρως.


Να θυμάστε

  • Να συζητάτε με τα παιδιά σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.
  • Συνιστάται να μην αποκαλύπτονται οι προσωπικές πληροφορίες σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.
  • Επίσης, δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τον κωδικό πρόσβασής σας, ακόμα και σε καλούς φίλους. Επίσης, θα πρέπει να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας.
  • Το Διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος. Προτού δημοσιεύσετε πληροφορίες ή φωτογραφίες (που αφορούν εσάς ή άλλους), να θυμάστε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Για να δείτε ποιες πληροφορίες κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο για σας, χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης (π.χ. τη λειτουργία αναζήτησης στη διεύθυνση www.msn.co.uk), και χρησιμοποιήστε ως κριτήριο αναζήτησης το όνομά σας.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να μιλούν στους γονείς τους για οποιαδήποτε αρνητική εμπειρία που τυχόν έχουν στο Διαδίκτυο.

Δείτε επίσης:
Προστασία του απορρήτου σας στα δωμάτια συνομιλίας και κατά τη χρήση προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.