Το Διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους νέους απίθανες ευκαιρίες να ανακαλύπτουν, να συνδέονται και να δημιουργούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η χρήση του Διαδικτύου ενέχει και κινδύνους. Για παράδειγμα, είναι ένα ανοιχτό παράθυρο σε έναν κόσμο που συμμετέχουν και οι ενήλικοι και περιέχει υλικό ακατάλληλο για τα παιδιά.

Πώς θα πρέπει να γονείς να ενισχύουν τα παιδιά τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αυτούς; Δεν υπάρχει μία εύκολη απάντηση - οι κίνδυνοι ποικίλλουν, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το πόσο εξοικειωμένο είναι με τον υπολογιστή.

Το σημαντικότερο είναι να προστατεύει κανείς τα προσωπικά του στοιχεία, που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του, δηλαδή να προστατεύεται ο υπολογιστής από τους ιούς και να αναβαθμίζεται το λογισμικό του. Όσον αφορά στα παιδιά, μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις των φίλτρων και τις επιλογές φιλτραρίσματος περιεχομένου που διαθέτουν διάφορα προγράμματα.


Βέβαια, σημαντικό είναι να λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής. Ωστόσο, για τα παιδιά και τους νέους, το Διαδίκτυο είναι κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου μπορεί κανείς να συναντήσει φίλους, αλλά και ξένους. Στο Διαδίκτυο μπορεί να πληγωθείς, να υποστείς παρενοχλήσεις, ακόμα και να σε εξαπατήσουν. Η καλύτερη προστασία είναι η χρήση της κοινής λογικής. Το σημαντικότερο είναι να πληροφορηθούν τα παιδιά για τους κινδύνους που ενέχει το Διαδίκτυο, έτσι ώστε να συμπεριφέρονται με ασφαλή τρόπο και να παραμένουμε διαθέσιμοι για να συζητήσουμε μαζί τους τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη χρήση του Διαδικτύου.