ΠΣΔΨηφιακή Ασφάλεια
 • Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • "Παίξτε" με το διαδραστικό infographic πρωτιάς για τα Ελληνικά σχολεία στην Ευρώπη με την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016 23:58

Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 29/2/2016 τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα καθώς και ανακοίνωση που συνοψίζει τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διατλαντική ροή δεδομένων από το 2013 που είχαν γίνει οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου κ. Γιούνκερ, η Επιτροπή i) ολοκλήρωσε τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ, οι οποίοι ισχύουν για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην αγορά της ΕΕ, ii) διαπραγματεύτηκε τη σφαιρική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων όσον αφορά τη διατλαντική διαβίβαση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, και iii) συγκρότησε ανανεωμένο ισχυρό πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων:την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την ίδια μέρα το σχέδιο απόφασής της «περί επάρκειας» καθώς και κείμενα που θα αποτελέσουν την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα τις οποίες πρέπει να τηρούν οι εταιρείες, καθώς και γραπτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ (οι οποίες πρόκειται να δημοσιευτούν στο Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ) σχετικά με την επιβολή της συμφωνίας, καθώς και εγγυήσεις για τις διασφαλίσεις και τους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα.

Μόλις εγκριθεί η συμφωνία, η διαπίστωση της επάρκειας της Επιτροπής θα εξασφαλίζει ότι οι διασφαλίσεις που παρέχονται κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της νέας ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα είναι ισοδύναμες με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015. Οι αρχές των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν σθεναρά ότι η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα θα εφαρμοστεί αυστηρά και διαβεβαίωσαν ότι δεν γίνεται μαζική ή χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση από τις εθνικές αρχές ασφάλειας.

  Αυτό θα διασφαλίζεται ως εξής:
 • αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και σθεναρή επιβολή: Η νέα ρύθμιση πρέπει να είναι διαφανής και να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και επιβολή κυρώσεων ή αποκλεισμού εάν οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερους όρους για περαιτέρω διαβιβάσεις σε άλλους εταίρους από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα·
 • σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνηση των ΗΠΑ: Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στην ΕΕ γραπτή διαβεβαίωση από το Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των δημόσιων αρχών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας θα υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης, αποτρέποντας έτσι τη γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. John Kerry, δεσμεύτηκε να θεσπίσει δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους Ευρωπαίους μέσω μηχανισμού συνηγόρου του πολίτη στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τις εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας. Ο συνήγορος θα δίνει συνέχεια σε καταγγελίες και ερωτήσεις που υποβάλλονται από μεμονωμένα πρόσωπα και θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικοί νόμοι. Αυτές οι γραπτές δεσμεύσεις θα δημοσιευτούν στο ομοσπονδιακό μητρώο των ΗΠΑ.
 • Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ με πολλές δυνατότητες προσφυγής: Οι καταγγελίες πρέπει να επιλύονται από τις εταιρείες σε διάστημα 45 ημερών. Θα παρέχεται δωρεάν λύση με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι εκκρεμείς καταγγελίες πολιτών της ΕΕ. Εάν δεν διευθετηθεί μια υπόθεση με άλλα μέσα, θα υπάρχει μηχανισμός διαιτησίας ως έσχατη λύση με τον οποίο θα διασφαλίζονται εκτελεστά διορθωτικά μέτρα. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να δεσμευτούν ότι θα συμμορφωθούν με συμβουλές από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων. Αυτό αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών που διαχειρίζονται δεδομένα ανθρώπινων πόρων.
 • Ετήσιος κοινός μηχανισμός αξιολόγησης: ο μηχανισμός θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνουν στην αξιολόγηση, στην οποία θα καλούν να συμμετάσχουν εθνικούς εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή θα κάνει χρήση όλων των άλλων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων διαφάνειας από τις εταιρείες για την έκταση των απαιτήσεων κρατικής πρόσβασης. Η Επιτροπή θα διοργανώνει, επίσης, ετήσια διάσκεψη κορυφής για την ιδιωτικότητα με ενδιαφερόμενες ΜΚΟ και φορείς για να συζητούνται οι ευρύτερες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου περί ιδιωτικότητας των ΗΠΑ και του αντίκτυπού τους στους Ευρωπαίους. Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στα επόμενα βήματα πλέον, Θα ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και οι αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (ομάδα του άρθρου 29) θα δώσουν επίσης τη γνώμη τους, προτού ληφθεί οριστική απόφαση από το σώμα των επιτρόπων. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θα προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες για να θεσπιστεί το νέο πλαίσιο, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ο νέος μηχανισμός συνηγόρου του πολίτη.

Ύστερα από την έγκριση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος κ. Obama στις 24 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα προτείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα την υπογραφή της σφαιρικής συμφωνίας. Η απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο αφού λάβει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστηκε 998 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 06 Μαρτίου 2016 18:33

Προσθήκη σχολίου

Η γνώμη σας μετράει!

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού
 • Οι ψηφιακοί πολίτες του σήμερα και του αύριο