Ελέγξτε τις γνώσεις σας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
ερωτήσεις σχεδιασμένες για μαθητές 7-10 ετών ή
ερωτήσεις σχεδιασμένες για μαθητές 11-14 ετών.