Το Διαδίκτυο είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους προσωπικής και επαγγελματικής επικοινωνίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με κακό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ιών και άχρηστων μηνυμάτων στους υπολογιστές. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να...

Συζητήσετε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών στην τάξη με τους μαθητές

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Βρείτε πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.