Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2012 15:12

Νέα ευρωπαϊκή μελέτη για την προστασία δεδομένων

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν ότι καθημερινά αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα, όμως παράλληλα ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο διάφορες εταιρείες συμπεριλαμ-βανομένων των μηχανών αναζήτησης και των κοινωνικών δικτύων – χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. 

Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήγει πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, την οποία δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τη στάση των πολιτών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, το 62% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προστατεύσει την ταυτότητά του, αποκαλύπτει σε τρίτους τις ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες, ενώ το 75% επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να διαγράφει κατά το δοκούν προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο – το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη». Yπάρχει επίσης ισχυρή υποστήριξη στην ιδέα της ανάληψης δράσης από την EE: το 90% των πολιτών είναι υπέρ του να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα ίδια δικαιώματα προστασίας των δεδομένων.

«Οι περισσότεροι πολίτες έχουν συνηθίσει να αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά τους δεδομένα όταν πραγματοποιούν αγορές στο Διαδίκτυο ή χρησιμοποιούν ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα όμως, ανησυχούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά και δεν αισθάνονται πάντοτε ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα. Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, κατά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για την προστασία δεδομένων, θα ήθελα να διευκρινίσω ρητώς ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα – και όχι απλώς τη «δυνατότητα» – να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων».

Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύονται καθ’ ην στιγμήν η Επιτροπή προετοιμάζει τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (βλ. SPEECH/11/183). Στόχος της είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της νομοθεσίας, περιορίζοντας παράλληλα τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά εντός του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 60% των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (το 40% όλων των πολιτών της ΕΕ) προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιεί ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Στους ιστοτόπους αυτούς, οι πολίτες αποκαλύπτουν προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων βιογραφικών πληροφοριών (σχεδόν το 90%), κοινωνικών πληροφοριών (σχεδόν το 50%) και ευαίσθητων πληροφοριών (σχεδόν το 10%). Το 70% δήλωσε ότι ανησυχεί για τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά, πιστεύει δε ότι μόνον εν μέρει μπορεί να έχει – αν έχει – τον έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων. Το 74% επιθυμεί να παρέχει ρητή συγκατάθεση πριν από τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων του στο Διαδίκτυο.

Η βασική αρχή που διαπνέει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι ότι οι χρήστες πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους πριν χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να διαβιβαστούν εν συνεχεία σε τρίτους χωρίς την έγκριση του χρήστη, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για άλλους σκοπούς πλην εκείνων που συμφωνήθηκαν.

Οι ανησυχίες που εξέφρασαν συχνότερα οι πολίτες αφορούν τις απάτες κατά τις αγορές που πραγματοποιούν στο Διαδίκτυο (55% των ερωτηθέντων), τη χρήση προσωπικών τους πληροφοριών εν αγνοία τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (44% των ερωτηθέντων) και τη μεταβίβαση προσωπικών τους δεδομένων μεταξύ εταιρειών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους (43% των ερωτηθέντων).

Όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, οι πολίτες εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο τις δημόσιες αρχές, όπως νοσοκομεία (78%), κυβερνήσεις (70%) και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (55%), και κατόπιν τις ιδιωτικές εταιρείες, όπως καταστήματα (39%), παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο (32%) και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Διαδικτύου (22%).

Το 42% χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα εργαλεία και στρατηγικές για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ το 23% τροποποιεί τις ρυθμίσεις ασφαλείας του φυλλομετρητή (browser) του. Αυτό δείχνει ότι συνήθως οι πολίτες δεν προστατεύουν κατάλληλα τα προσωπικά δεδομένα τους στο Διαδίκτυο όταν δεν έχουν στη διάθεσή τους απλά και εύχρηστα εργαλεία.

Το 58% των χρηστών του Διαδικτύου διαβάζει τις δηλώσεις περί απορρήτου στο Διαδίκτυο, αν και δεν τις κατανοούν όλοι. Συνολικά, το 62% των χρηστών είτε δεν κατανοεί είτε δεν διαβάζει είτε δεν μπορεί να βρει είτε αγνοεί τέτοιες δηλώσεις περί απορρήτου. Όταν οι χρήστες διαβάζουν τις δηλώσεις αυτές, είναι περισσότερο προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν. Ένας από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων είναι η ενίσχυση των κανόνων αυτών, ώστε, αφενός, οι πάροχοι υπηρεσιών να καταστούν περισσότερο διαφανείς ως προς τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία (τι δεδομένα συλλέγονται και σε ποια περαιτέρω επεξεργασία υποβάλλονται, για ποιους σκοπούς, πού και πώς αποθηκεύονται) και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει σημαντικές διαφορές ως προς την αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των νεότερων γενεών (οι οποίες ανησυχούν λιγότερο όσον αφορά την αποκάλυψη δεδομένων) και των παλαιότερων γενεών (οι οποίες εκφράζουν συχνότερα ανησυχίες ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής).

Ιστορικό

Στις 4 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων (MEMO/10/542). Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της νομοθεσίας, περιορίζοντας παράλληλα τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ. Με βάση την εν λόγω αναθεώρηση της πολιτικής και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την οδηγία για την προστασία των δεδομένων (95/46/EΚ) που εξέδωσε η ΕΕ το 1995.

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων αποσκοπούν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, ιδίως δε του δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων, καθώς και της ελεύθερης ροής των δεδομένων. Η γενική αυτή οδηγία για την προστασία των δεδομένων συμπληρώθηκε από άλλες νομοθετικές πράξεις, όπως η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ).

Το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 8 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Το άρθρο 16 της Συνθήκης παρέχει τη νομική βάση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το αίτημα για την εκπόνηση της μελέτης του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ηλεκτρονικής ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβλήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και το Κοινό Κέντρο Έρευνας, ενώ τον συντονισμό των εργασιών ανέλαβε το Τμήμα Επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η μελέτη του Ευρωβαρομέτρου για την προστασία των δεδομένων και της ηλεκτρονικής ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού Θεματολογίου

Διαβάστηκε 1316 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 23:49
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Τελευταία άρθρα από τον/την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Σχετικά Άρθρα