Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 17:27

Συχνές ερωτήσεις

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(32 ψήφοι)
1. Μπορώ να ανεβάζω εικόνες ή βίντεο με μαθητές; Πρέπει να έχω γονική άδεια;

Ακολουθούν κάποιες ειδικές συμβουλές για τη χρήση εικόνων και βίντεο σε μία σχολική ιστοσελίδα:

Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά τη χρήση φωτογραφιών: εάν ένας μαθητής ονομάζεται, αποφύγετε τη χρήση φωτογραφίας του. Αν η φωτογραφία επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί, να αποφευχθεί η ονομασία του μαθητή.

Σκεφτείτε τη χρήση φωτογραφιών ομάδας και όχι ξεχωριστές φωτογραφίες του κάθε μαθητή.

Κάντε χρήση φωτογραφιών μαθητών με κατάλληλη ένδυση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάρμοστης προσοχής.

Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι με κατάλληλο όνομα – για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τα ονόματα των μαθητών στα ονόματα αρχείων ή στο (εναλλακτικό) κείμενο ALT, αν έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία – για παράδειγμα στις ευχαριστίες (credits).

Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία εικόνας και βίντεο είναι σωστά αποθηκευμένα και με κατάλληλο όνομα στο δίκτυο.

Εξετάστε το ενδεχόμενο διαγραφής αρχείων σε φακέλους εικόνων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο σας.

Σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή video, γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγεται η ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων φωτογραφιών μαθητών για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών. Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε φωτογραφίες τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997 (και λοιπή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα), στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Κατά συνέπεια, φροντίστε να ζητήσετε γονική άδεια πριν από τη χρήση εικόνων στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συγκατάθεσης όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.

2. Ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για την ιστοσελίδα του σχολείου;

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και ο καθηγητής Πληροφορικής (ή πιστοποιημένο στις ΤΠΕ συνάδελφός σας) από πλευράς του συλλόγου διδασκόντων.

3. Υπάρχουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες έγκρισης για τη δημοσίευση περιεχομένου στο site ή blog;

Το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία θα πρέπει:

- Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του Διαδικτύου γενικότερα.

- Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και του Διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. 

- Να μην αλλοιώνει ή να έρχεται σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

- Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

 Οι διαχειριστές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχουν το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους, να απομακρύνουν από την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων υλικό ή τμήμα υλικού, που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις δυνατότητες της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων και στο περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Αν κάποιο μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρατηρήσει οτιδήποτε το οποίο θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες κανόνες μπορεί να ενημερώνει τους διαχειριστές της υπηρεσίας σχετικά με αυτό.

Οι διαχειριστές της Υπηρεσίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Επιτροπή Περιεχόμενου και Δεοντολογίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε περιπτώσεις σημαντικής ή συστηματικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

4. Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω του περιεχομένου στο δικτυακό μου ή στο υλικό που έχω δημιουργήσει;

Να θυμάστε ότι τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να έχουν εφαρμογή σε κείμενο, εικόνες, μουσική ή βίντεο που προέρχονται από άλλες πηγές. Aν βέβαια χρησιμοποιείτε αυτές τις πηγές για εκπαιδευτικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πηγή με αναφορά σε αυτή.

Ποιος νόμος προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα;

 Ο νόμος 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων»

 Τι είναι πνευματικό δικαίωμα και πως αποκτώ πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε ένα μουσικό έργο;

Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος πάνω σε ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα π.χ. μουσική, ποίημα, συγγραφικό έργο, σχέδιο, θεατρικό έργο, οπτικοακουστικό έργο, εικαστικό έργο είτε είναι γραπτό είτε προφορικό είτε αφορά την Τέχνη είτε την επιστήμη.

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να αμειφθεί ακόμη από τρίτους, όταν αυτοί εκμεταλλεύονται την πνευματική του περιουσία.

Πώς κατοχυρώνεται η πνευματική μου ιδιοκτησία πάνω στο έργο μου;

Η ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με το νόμο, κατοχυρώνεται μόνο από τη «δημοσίευσή» του. Για παράδειγμα, μια μουσική σύνθεση κατοχυρώνεται, είτε από τη στιγμή που θα γίνει προσιτή στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, είτε μέσω μιας συναυλίας είτε μέσω μιας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή και στο Διαδίκτυο.

Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το έργο μου χωρίς την άδειά μου;

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευματικό έργο, που αποδεδειγμένα ανήκει σε κάποιον, χωρίς την άδεια του δημιουργού. Αυτό αποτελεί και τη βάση της αναγνώρισης του δικαιώματος υπέρ του δημιουργού-ιδιοκτήτη του, δηλαδή το να ζητείται η άδειά του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το έργο του από τρίτους. Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 2121/1993, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, σύντομων αποσπασμάτων έργου ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

5.  κάνει το Π.Σ.Δ για την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να προστατεύσει τους μαθητές από το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο παρέχει την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web-Filtering) που αποτρέπει την έκθεση στις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:

Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)

Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)

Gambling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)

Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)

Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)

Ωστόσο, εκτός από τη χρήση φίλτρων περιεχομένου απαιτείται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τη σωστή χρήση του Διαδικτύου. Για το λόγο αυτό οι οικογένειες και τα σχολεία θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε:

1. Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο

2. Να συζητούν με τους γονείς τους και με τους δασκάλους τους για τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο

3. Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο Διαδίκτυο ή τους λένε οι άλλοι χρήστες

4. Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password)

5. Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες)

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και διαβάστε συνοπτικά στα παρακάτω έντυπα:  ΓονείςΕκπαιδευτικοίΜαθητές και μαθήτριες

Ενημερωθείτε επίσης για άλλες υπηρεσίες του ΠΣΔ σχετικές με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο:

Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας (CERT)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με προστασία από spam και viruses

6. Τι ισχύει για την πρόσβαση μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Επιτρέπεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ μετά τη γονική συναίνεση και τον συχνό έλεγχο των δραστηριοτήτων του παιδιού στο διαδίκτυο από γονείς και εκπαιδευτικούς. Διαβάστε την εγκύκλιο: Πρόσβαση μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου. 

7. Τι προβλέπεται για λήψη πλάνων και συνεντεύξεων εντός σχολείου;

Προκειμένου να χορηγηθεί από το Υπουργείο Παιδείας άδεια σε σχολική μονάδα για την υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνουν είτε λήψη πλάνων μέσα στη σχολική μονάδα είτε προβολή στιγμιότυπων και συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς και μαθητές, επισημαίνεται στον οικείο Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με τα αρ. 10, 11,12 του Ν. 2472/1997 (Α' 50), περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και ότι απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων των μαθητών (εφόσον είναι ανήλικοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σχετικές δράσεις.

Διαβάστηκε 21488 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Μαϊος 2016 14:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Στο cyberbullying λέμε ΟΧΙ! Ειδικές ερωτήσεις »