Τετάρτη, 08 Μαϊος 2013 19:51

"Παρακολούθηση" ανηλίκων με κάμερες και τι ισχύει στα σχολεία

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

 Τι ισχύει με τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία, φροντιστηριακές μονάδες και εκπαιδευτήρια, με αφορμή την «ασφάλεια των μαθητών και εργαζομένων ή την αποφυγή κλοπών και βανδαλισμών»; Μπορούν τα σχολεία να εγκαταστήσουν κάμερες οι οποίες μάλιστα να λειτουργούν διαρκώς, ακόμα και τις ώρες λειτουργίας και να λαμβάνουν εικόνα; Διαβάστε τι αποφάνθηκε σε πρόσφατη απόφασή της ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Το άρθρο 14 παρ. 5 ν. 3917/2011 ορίζει ότι: «Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, Ο.Τ.Α., φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π.Δ.Π.Χ..»

Το άρθρο 18 της 1/2011 Οδηγίας της Αρχής για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης (η οποία αντικατέστησε την 1122/2000 Οδηγία) ορίζει ότι:

«1. Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών (βλ. και Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής).

2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι μαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται.»

3. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 18 της ανωτέρω Οδηγίας, για την έκδοσή της, η Αρχή είχε λάβει υπόψη της την Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών. Στη Γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας που έχουν όλα τα παιδιά, ενώ σημειώνεται ότι η αναπτυσσόμενη αντίληψή τους για την ελευθερία τους μπορεί να υπονομευθεί αν θεωρούν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να υφίστανται έλεγχο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

Επιπλέον, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και την κρισιμότητα της χρήσης τέτοιων συστημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις, κατέληξε στο άρθρο 18 της ανωτέρω Οδηγίας, όπου μεταξύ άλλων επιτρέπεται η λειτουργία καμερών σε σχολικές μονάδες (ή αντίστοιχα άλλους χώρους που δραστηριοποιούνται ανήλικοι), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως π.χ. να είναι εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης, και ο έλεγχός τους να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηπιότερα μέσα.

(Απόσπασμα της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.49/2013 - Απόρριψη αιτήσεων εξαίρεσης από την εφαρμογή του άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής). Μπορείτε να διαβάσετε όλο το αρχείο στο site της Α.Π.Δ.Π.Χ.

Φωτό: FreeDigitalPhotos.net

Σχετική νομοθεσία και έγγραφα:

Νόμος 3917/2011 - Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.Κατεβάστε το Ν. 3917/2011 εδώ (με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν.3994/2011 και Ν.4139/2013).

Νόμος 2472/1997 - Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατεβάστε το Ν. 2472/1997 εδώ με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4024/2011.

ΟΔΗΓΙΑ ΑΡ.1/2011/13-04-2011 - Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 77/2009/18-11-2009 - Εγκατάσταση καμερών σε παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.

Διαβάστηκε 17709 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Μαϊος 2013 23:28