• Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 17:38

Ευάλωτοι καταναλωτές και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους … στο Διαδίκτυο

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα «επικίνδυνος» για τους καταναλωτές καθώς οι κανόνες για την ενημέρωση τους περί καταλληλότητας των προϊόντων είναι απλώς ανεπαρκείς ενώ το 70% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ακόμα και σοβαρά σφάλματα στις ενημερωτικές ιστοσελίδες τους.
Στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαφήμιση που έχει σα στόχο τα παιδιά αποτελεί γνήσιο κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπισθεί. Στις τηλεπικοινωνίες, η απελευθέρωση των αγορών έφερε πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή αλλά και προβλήματα, μεταξύ των οποίων η απλή κατανόηση του λογαριασμού.

Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα ιδιαίτερα προβλήματα εκείνων που, για τον ένα ή άλλο λόγο, βρίσκονται σε θέση αδυναμίας έναντι των επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσονται.  Έτσι, απαιτείται στρατηγική για την πληρέστερη παρακολούθηση των κοινωνικών συνηθειών που εκθέτουν άτομα και κοινωνικές ομάδες σε μεγαλύτερο κίνδυνο και ειδικά τα παιδιά και τους νέους.

Ακολουθούν αποσπάσματα από το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών και αφορούν κυρίως τα παιδιά και το Διαδίκτυο:

… έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, συγκεκριμένα, …, το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), … και το άρθρο 38 (προστασία των καταναλωτών),…

υπογραμμίζει ότι τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι υπόκεινται ολοένα και περισσότερο τις δυσμενείς συνέπειες της καθιστικής ζωής και της παχυσαρκίας, είναι περισσότερο ευαίσθητοι στη διαφήμιση των τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη· επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και τους κώδικες συμπεριφοράς που ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τον περιορισμό της έκθεσης παιδιών και νέων ατόμων στη διαφήμιση ειδών διατροφής (όπως π.χ. εκείνων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης της Επιτροπής για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία), και ζητεί από όλους τους ενδιαφερόμενους να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν αποτελεσματικά τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους και τους κηδεμόνες τους για τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και ενός δραστήριου και υγιούς τρόπου ζωής· ζητεί εν προκειμένω μια εις βάθος ανάλυση από την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον απαιτούνται αυστηρότεροι κανόνες για τις διαφημίσεις που προορίζονται για παιδιά και νέους ανθρώπους· προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προστασία των παιδιών στις κύριες προτεραιότητες του Θεματολογίου του Καταναλωτή, με ιδιαίτερη εστίαση στις επιθετικές ή παραπλανητικές τηλεοπτικές ή και online διαφημίσεις·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την επαγρύπνηση των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, ιδιαιτέρως εκείνων που στοχεύουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες καταναλωτών όπως τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες·

26.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στους ευάλωτους καταναλωτές η συνήθης χρήση online συμπεριφορικών διαφημίσεων και η ανάπτυξη παρεμβατικών πρακτικών online διαφήμισης, ιδίως μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων· ζητεί για άλλη μία φορά από την Επιτροπή να εκπονήσει, έως το 2012, λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης στους ευάλωτους καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους·

θεωρεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιθετικές διαφημίσεις και πρακτικές μάρκετινγκ· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης στους ευάλωτους καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους·

29.  τονίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας όπως τα smart phones και τα παιχνίδια στο Διαδίκτυο· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα προστασίας για την αποφυγή των υπερβολικών χρεώσεων σε τέτοιου είδους περιπτώσεις·

…επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση υπηρεσιών ενδέχεται να σημαίνει οι καταναλωτές οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ενδεχομένως βρεθούν σε κατάσταση τρωτότητας, εφόσον δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και ως εκ τούτου είναι αποκλεισμένοι από ένα σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς, πληρώνοντας περισσότερο για τα ίδια προϊόντα ή με το να εξαρτώνται από τη συνδρομή άλλων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρακάμπτοντας ταυτόχρονα τα εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα εστιάζει ιδιαίτερα στις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών κατά τη λήψη μέτρων για το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επισπεύσουν την εκπόνηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου προς όφελος όλων των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες της κοινωνίας γενικότερα και των επιχειρήσεων ειδικότερα προκειμένου να ενημερωθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων σε ηλικία καταναλωτών, και να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης·

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ όλη την έκθεση του ΕΚ.

 

Διαβάστηκε 1587 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013 11:25

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Webinar για τον εθισμό στο διαδίκτυο
 • Webinar για το GDPR σε συνεργασία με το #eTwinning
 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού