• Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 18:42

Καλύτερη προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα διαδικτυακά παιχνίδια

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ύστερα από μεγάλο αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν σε χώρες της Ευρώπης σχετικά με τις αγορές εντός της εφαρμογής σε διαδικτυακά παιχνίδια και, ιδίως, τις ακούσιες αγορές που έγιναν από παιδιά, οι εθνικές αρχές συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξεύρεση λύσεων. Η συντονισμένη δράση επιβολής της νομοθεσίας στην Ε.Ε. σχετικά με τις αγορές εντός της εφαρμογής στα διαδικτυακά και στα κινητά παιχνίδια έχει σημειώση ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Η βιομηχανία ανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των καταναλωτών. Η δράση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των εφαρμογών κινητών («app»).

Η κοινή θέση στην οποία κατέληξαν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο του δικτύου CPC (συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών) και η οποία κοινοποιήθηκε στην Apple, την Google και την Interactive Software Federation of Europe, τον Δεκέμβριο 2013( Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία παραγωγών ηλεκτρονικών παιχνιδιών [European Games Developer Federation (EGDF)] και η Διεθνής Ένωση Κοινωνικών Παιχνιδιών [International Social Games Association (ISGA, που επίσης αντιπροσωπεύει τους παραγωγούς και τις πλατφόρμες παιχνιδιών, έλαβαν γνώση της κοινής θέσης του δικτύου CPC στις αρχές του 2014 και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις υπό εξέλιξη συζητήσεις με τις αρχές του δικτύου CPC), ζήτησε τα εξής:

 • παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» δεν θα πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά το πραγματικό κόστος τους·

 • τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να παροτρύνουν άμεσα τα παιδιά να αγοράζουν είδη εντός των παιχνιδιών ή να τα παροτρύνουν να πείθουν ενήλικες να τους αγοράζουν είδη·

 • οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις ρυθμίσεις πληρωμής και οι αγορές δεν θα πρέπει να χρεώνονται μέσω αυτόματων ρυθμίσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή·

 • οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έρχονται σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση ερωτήσεων ή καταγγελιών.

Κάνοντας χρήση του μηχανισμού συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών που προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ, ζητήθηκε από την Apple, την Google και τις συναφείς εμπορικές ενώσεις να βρουν συγκεκριμένες λύσεις για το σύνολο της ΕΕ σε σχέση με τις ανωτέρω ανησυχίες.

Η Google αποφάσισε να προβεί σε ορισμένες αλλαγές. Η υλοποίησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2014. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης της λέξης «δωρεάν» σε όλα τα παιχνίδια που περιέχουν αγορές εντός των εφαρμογών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους σχεδιαστές εφαρμογών ώστε να αποτρέπεται η άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, και χρονικά καθορισμένα μέτρα για την παρακολούθηση των προφανών παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές. Έχει επίσης προσαρμόσει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι πληρωμές να εγκρίνονται πριν από κάθε αγορά εντός της εφαρμογής, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει ενεργά να τροποποιήσει τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Μολονότι, δυστυχώς, η Apple δεν έχει συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις έως σήμερα για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που συνδέονται ιδιαίτερα με την έγκριση των πληρωμών, έχει προτείνει να εξετάσει τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, δεν έχει αναληφθεί καμία συγκεκριμένη δέσμευση ούτε έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση πιθανών μελλοντικών αλλαγών. Οι αρχές του δικτύου CPC θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Apple για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές και ότι θα ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της με την κοινή θέση.

Οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επίσης ζητήσει από τις ενώσεις κατασκευαστών διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφόρμων να προβληματιστούν σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που τέθηκαν στην κοινή θέση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για κατευθυντήριες γραμμές ή πρότυπα που περιλαμβάνουν τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (CPC).

Η επιβολή, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης νομικής δράσης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών οι οποίες θα εξετάσουν τώρα με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα που τυχόν εκκρεμούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και, ιδίως, τον βαθμό στον οποίο οι δεσμεύσεις που έγιναν αντιμετωπίζουν στην πράξη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη θέση του δικτύου CPC.

Σχετικό άρθρο (από 28/2/2014) : Οι εφαρμογές κινητών είναι εντελώς δωρεάν;

Πηγή: ΔΤ Ε.Ε. και φωτό: freedigitalphotos.net

Διαβάστηκε 2574 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 19:00

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Webinar για τον εθισμό στο διαδίκτυο
 • Webinar για το GDPR σε συνεργασία με το #eTwinning
 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού