• Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 23:35

Προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην Ε.Ε. για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Σήμερα, επετεύχθη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά από τις τελικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα (τον λεγόμενο «τριμερή διάλογο»).

Πάνω από το 90% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα προστασίας δεδομένων σε όλη την Ε.Ε., ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων: αυτό σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Η μεταρρύθμιση θα θέσει τέλος στην πληθώρα κανόνων για την προστασία των δεδομένων που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη (διάβασε επίσης "Η Ευρώπη προτείνει νέους κανόνες προστασίας δεδομένων").

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο νομοθετικά μέσα:

 • Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων θα επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι εκσυγχρονισμένοι και ενιαίοι κανόνες θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά, χάρη στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
 • Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων στους τομείς της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης θα εγγυάται ότι τα δεδομένα των θυμάτων, των μαρτύρων καθώς και των υπόπτων για αξιόποινες πράξεις θα προστατεύονται δεόντως κατά την ποινική έρευνα ή την επιβολή των σχετικών μέτρων. Παράλληλα, η θέσπιση μιας πιο εναρμονισμένης νομοθεσίας θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές ή τους εισαγγελείς για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη.

Ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τους πολίτες

Η μεταρρύθμιση θα επιτρέπει στους πολίτες να ανακτούν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (67%), σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, δήλωσαν ότι ανησυχούν για το γεγονός ότι δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων που παρέχουν μέσω διαδικτύου. Επτά στους δέκα Ευρωπαίους ανησυχούν για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να κάνουν χρήση των στοιχείων που κοινοποιούν σ' αυτές. Η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων - που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ - και θα τους επιτρέψει να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες στις οποίες δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Οι νέοι κανόνες δίνουν απάντηση στις ανησυχίες αυτές ενισχύοντας τα σημερινά δικαιώματα και παρέχοντας στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:

 • ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα σας: θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται με σαφή και κατανοητό τρόπο·
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: θα διευκολυνθεί η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ένα πάροχο υπηρεσιών στον άλλο·
 • ένα πιο ξεκάθαρο «δικαίωμα στη λήθη»: όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία των δεδομένων σας, και εφόσον δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους, τα δεδομένα θα διαγράφονται·
 • το δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας: για παράδειγμα, οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό την εθνική εποπτική αρχή για τυχόν σοβαρές παραβιάσεις δεδομένων, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Σύγχρονοι και σαφείς κανόνες για τις επιχειρήσεις

Στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκτήσει τεράστια οικονομική σημασία, ιδίως στον τομέα των μαζικών δεδομένων. Με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων, οι νομοθέτες δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενθαρρύνουν την καινοτομία.

 • Μία ήπειρος, μία νομοθεσία: ο κανονισμός θεσπίζει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα κάνει ευκολότερη και φθηνότερη την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ.
 • Υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης: οι επιχειρήσεις θα απευθύνονται σε μία μόνον ενιαία εποπτική αρχή, γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 2,3 δισ. ευρώ ετησίως.
 • Ευρωπαϊκοί κανόνες σε ευρωπαϊκό έδαφος: οι εταιρείες που έχουν έδρα εκτός Ευρώπης θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες όταν προσφέρουν υπηρεσίες εντός της ΕΕ.
 • Προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα: οι κανόνες θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στους εκάστοτε κινδύνους αντί να επιβάλλουν μια επαχθή ενιαία για όλους υποχρέωση.
 • Κανόνες κατάλληλοι για την καινοτομία: ο κανονισμός θα εξασφαλίζει ότι οι εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να ενσωματώνονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ήδη από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας τους (προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό). Θα ενθαρρυνθούν οι τεχνικές προστασίας του ιδιωτικού βίου, όπως η χρήση ψευδωνύμου, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της καινοτομίας στον τομέα των μαζικών δεδομένων με ταυτόχρονη προστασία της ιδιωτικότητας.

Οφέλη και για τις μεγάλες και για τις μικρές επιχειρήσεις

Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ). Θα βοηθήσει επίσης τις ΜΜΕ να κατακτήσουν νέες αγορές. Χάρη στους νέους κανόνες, οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από τέσσερις μειώσεις του διοικητικού φόρτου:

 • Δεν θα χρειάζονται πλέον κοινοποιήσεις: Οι κοινοποιήσεις προς τις εποπτικές αρχές είναι μια διαδικασία που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις κόστος 130 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μεταρρύθμιση θα τις καταργήσει εντελώς.
 • Κάθε ευρώ μετράει: Εάν ορισμένα αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, οι ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη για την παροχή πρόσβασης.
 • Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων: Οι ΜΜΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση διορισμού ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι η κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
 • Εκτίμηση επιπτώσεων: Οι ΜΜΕ δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να πραγματοποιούν εκτιμήσεις επιπτώσεων, εκτός εάν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου

 • Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου

Με τη νέα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, που απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις έρευνες κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό, γεγονός που θα βελτιώσει τη συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στην Ευρώπη.

Η εν λόγω οδηγία λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, σέβεται τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών και συνάδει πλήρως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.  

 • Καλύτερη προστασία των δεδομένων των πολιτών

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων θα προστατεύονται καλύτερα, ότανθα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επιβολής του νόμου, καθώς και στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας. Θα προστατεύονται όλοι — είτε είναι θύματα, είτε εγκληματίες είτε μάρτυρες. Όλη η επεξεργασία δεδομένων στην Ένωση για λόγους επιβολής του νόμου πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας, με κατάλληλες εγγυήσεις για τα πρόσωπα αυτά. Η εποπτεία εξασφαλίζεται από ανεξάρτητες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, και πρέπει να παρέχονται αποτελεσματικά ένδικα μέσα.

Η οδηγία περιλαμβάνει ξεκάθαρους κανόνες για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου σε αρχές εκτός της ΕΕ, έτσι ώστε να μην υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που είναι κατοχυρωμένο στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου, τα τελικά κείμενα θα εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις αρχές του 2016. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία αυτή.

Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων. Κατά τη διάρκεια της διετούς μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα συνεργάζονται στενότερα στο μέλλον, ιδίως μέσω του μηχανισμού ενιαίας εξυπηρέτησης για την επίλυση διασυνοριακών υποθέσεων που αφορούν την προστασία δεδομένων.

Πηγή: ΔΤ Ε.Ε.

Διαβάστηκε 3936 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 13:08

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Webinar για τον εθισμό στο διαδίκτυο
 • Webinar για το GDPR σε συνεργασία με το #eTwinning
 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού