• Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 14:30

Παιδική πορνογραφία και νομοθεσία

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Ο νόμος υπ' αριθ. 4267 (τ. Α'/137) ψηφίστηκε το 2014 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Σκοπός του νόμου (βλ. στα συνημμένα αρχεία) είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (βλ. σχετικό άρθρο που πρώτοι επισημάναμε από 5 Δεκεμβρίου 2012). Έτσι το θέμα της παιδικής πορνογραφίας ρυθμϊζεται κυρίως με το άρθρο 8 του ν. 4267/2014, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα, οι δε ουσιαστικές του διατάξεις εφαρμόζονται "τηρουμένων των αναλογιών" και σε εγκλήματα του Διαδικτύου.

Στην κορωνίδα του άμεσου ποινικού ενδιαφέροντος βρίσκονται όλες εκείνες οι εγκληματικές πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα παιδιά είτε θίγοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους είτε βλάπτοντας την ψυχική και σωματική τους υγεία. Εδώ εντάσσεται η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, η προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, η σεξουαλική παρενόχληση και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, περιπτώσεις οι οποίες αναλύονται εκτενέστερα στο αρχείο Εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας των ανηλίκων. Στα εγκλήματα κατά των ανηλίκων χρηστών εντάσσεται επίσης η προτροπή σε αυτοκτονία (άρθρο 301 Ποινικού Κώδικα), φαινόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό στο Διαδίκτυο, καθώς επίσης και ο λεγόμενος διαδικτυακός εκφοβισμός ( εμφάνιση άρθρων βάσει της ετικέτας cyberbullying).

Σημαντικό είναι αυτό που ορίζει το άρθρο 2 (Άρθρο 17 παρ. 3 της Οδηγίας) : "Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους" για να ξεπεράσει το θέμα του που βρίσκονται οι servers με το αντίστοιχο υλικό.

Το άρθρο 4 (Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας) επίσης, ορίζει «Σε περίπτωση καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των άρθρων 336, 338 παράγραφος 1, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός μέχρι πέντε ετών.
Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά μόνιμη απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει τα αναφερόμενα στο εδάφιο αυτό χαρακτηριστικά.»

Σχετική νομοθεσία: Ν. 3064/2002 (για πρώτη φορά εισήχθη στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα το άρθρο 348Α, το οποίο μεταξύ άλλων αφορούσε στη «διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου»), Ν. 3625/2007 και Ν. 3666/2008 ο οποίος και συμπεριέλαβε το έγκλημα του 348Α στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Πέρα όμως από τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, οι ανήλικοι χρήστες έρχονται να αντιμετωπίσουν και παράνομες πράξεις άλλων όπως είναι η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτού του είδους η πράξη ποινικοποιείται βάσει του 337 άρθρου Π.Κ. και δυστυχώς λαμβάνει χώρα συχνά. Σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη στην παράγραφο 3 που προστέθηκε με το Ν. 3727/2008:

«Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.» Ο νομοθέτης εδώ, με τον όρο «ή άλλου επικοινωνιακού μέσου» θέλει να καλύψει και εκείνες τις περιπτώσεις όπου η προσβολή γίνεται και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Αντιθέτως, όταν ο ενήλικος πέραν της επικοινωνίας με την/ον ανήλικο, προσποιείται επιπλέον τον ανήλικο με σκοπό να τον προσεγγίσει ευκολότερα και εν τέλει να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του στον πραγματικό κόσμο, τότε γίνεται λόγος για το φαινόμενο “grooming”. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο όρος  “grooming” στον ελληνικό ποινικό κώδικα, εν τούτοις αυτή η πράξη τιμωρείται βάσει του άρθρου 348Β Π.Κ., όπως αυτό προστέθηκε με το Ν. 3727/2008. Κύριο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του 348 Π.Κ. είναι ο ενήλικας μέσω πληροφοριακών συστημάτων να αποσκοπεί στην αποπλάνηση του παιδιού (339 Π.Κ.) και στο φυσικό κόσμο.

Εξάλλου στον πολύ πρόσφατο νόμο 4411 (τ. Α' 142-3-8-2016) oι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.
5. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους».

Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 348Β: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους. Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ». 

Διαβάστηκε 11308 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2017 16:36

Πολυμέσα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Νέα δ' διμήνου 2016 Webinar ΕΚΑΔ και eTwinning 11-10-2017 »

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Webinar για τον εθισμό στο διαδίκτυο
 • Webinar για το GDPR σε συνεργασία με το #eTwinning
 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού